Mezőtúr Város Önkormányzata a Mezőtúri Ipari Park Kft. kizárólagos tulajdonosa, amely birtokolja a város külterületén elhelyezkedő Mezőtúri Ipari Park területét (Mezőtúr, hrsz: 01707). Célunk,  az Ipari Park fejlesztése betelepülő vállalkozások felkutatásával és a sikeres együttműködés feltételeinek megteremtésével. Társaságunk lehetőséget biztosít raktár helységek, műhelyek bérlésére is.
A Mezőtúri Ipari Park az ideális befektetési célpont. Területe illetve elhelyezkedése lehetővé teszi a nagyobb vállalkozások betelepülését. Parkunk folyamatos fejlődésben van. Bürokráciamentes ügyintézéssel várjuk a betelepülő vállalkozásokat. Mezőtúr a végtelen lehetőségek tárháza! Rendelkezik minden olyan intézménnyel és szolgáltatásokkal, amely egy európai kisvárostól elvárható.

 

Területi adottságok, adatok
Mezőtúr város 1999-ben Ipari Park címet nyert el. Az Ipari Park közművesítése 20 ha-on került kiépítésre 2001-ben. További közművesítés 2021 lett kialakítva a teljes területre (villamos energia, víz, szennyvíz csatorna, gáz, úthálózat, közvilágítás, kommunikációs hálózat).
Az Ipari Park összes területe 45,6 ha, ebből hasznosítható terület 39,6 ha – betelepített terület 20,2 ha, hasznosítható szabad terület 19,4 ha. Bővítésre lehetőség van a területtől dél, kelet és nyugat felé, ezeket figyelembe véve a park területe 63 hektárra növelhető. Az Ipari Park Mezőtúr város külterületén a Szolnoki út mellett 6,5 m széles közúttal és kerékpárút megközelíthetőséggel rendelkezik.

Legkisebb telekméret: 2000 m2
Legnagyobb egybefüggő terület: 45 000 m2
Az eladási és a bérleti ár személyes megbeszélés után történik kiszabásra.

Infrastruktúra ellátás:

Közműkapacitások Jelenleg: Bővíthető
Ivóvíz: 800 m3/nap 350 m3/nap
Szennyvízelvezetés: 1000 m3/nap 350 m3/nap
Gázellátás: 3000 m3/óra
Csapadékvíz elvezetés: Megoldott VII/1 csatorna
Elektromos Ellátás: 5 MVA 4,5 MVA
Közlekedési célú létesítmény: 2x1 forgalmi sáv „D”
terhelési o. 6,5 m széles út

A betelepülő vállalkozásoknak egyedi, személyre szabott szolgáltatásokat biztosítunk. Minden betelepülő vállalkozást bürokráciamentes átlagon felüli gyorsaságú ügyintézéssel intézzük ügyeiket.
Az üzleti tevékenység jelentős részét a Városfejlesztéssel összefüggő feladatok koordinálása, ill. az ezekben történő szakmai közreműködés alkotja. Együttműködünk a Mezőtúri Városfejlesztési Kft. munkatársaival és megkezdtük pályázatfigyelési, projekt-előkészítési és fejlesztési programok kidolgozását.
Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a 2009. gazdasági évben a tervezettnek megfelelően átdolgozásra került a Településfejlesztési Koncepció. Elkészült az egyes pályázatokhoz szükséges Integrált Városfejlesztési Stratégiai Program és az ennek részét képező Anti Szegregációs Terv.

Az Ipari Parkban jelenleg 7 vállalkozás működik:
Syngenta Magyarország Kft (Vetőmag-feldolgozás)
KAPTÁR B Kft. (szélerőmű)
Aivarex Kft (Fém megmunkálás)
Erdős egyéni vállalkozás (alkoholos párlatok készítés)
Mumgép Kft., Umwelt Kft. (földmunkagép gyártó)
Mezőtúri Vendéglátó Kft. (raktározás)
MIP Kft.
Az Ipari Parkba csak olyan vállalkozások települhetnek be, amelyek nem vetőmag-feldolgozással foglalkoznak, és nem szennyezik a környezetet.

A városban működő vállalkozások helyi iparűzési adó (nettó árbevétel 2%-a) és építményadó megfizetésére (350 Ft/m2) kötelezettek.
Az Ipari Parkban történő befektetés, különösen nagyobb munkahely teremtés esetén (200 főtől) a Város Önkormányzata jelentős kedvezményt (20-50-60%) tud nyújtani a telekárak mérsékléséhez. Bármely befektetés esetén segítséget tud nyújtani vissza nem térítendő EU támogatások (40-50%) megszerzéséhez beruházásokhoz, valamint ezzel összefüggő munkahelyteremtéshez (1 millió HUF/fő). Ezen támogatások kizárólag pályázattal nyerhetőek el. Ugyancsak támogatást tud nyújtani a befektetők profiljához igazított szakmai képzések kialakításában.

Jelentős előnyt jelenthet a Különleges Vállalkozói övezet besorolás is a betelepülni szándékozóknak.
A város jelentős gyógyvíznek minősített termálvíz kinccsel rendelkezik. Ennek wellness-, fitnesz és gyógyszállodai célú hasznosítása egy nagy projekt keretében előkészítés alatt van. A város a projekt megvalósításához várja a befektetőket. Ugyancsak a fejlesztések között szerepel a holtág rendszer vízi és horgászturisztikai fejlesztését szolgáló üdülőfalu kialakítása, amelyhez szintén várjuk a befektetőket.

Mezőtúri Ipari Park ingatlanjai

Sorszám Hrsz. Terület nagyság
2. Syngenta Magyarország Kft. 12,0049 ha
3. 01707/40 4,6326 ha
4. AFS-Agro Kft. 4,6327 ha
5. 01707/39 2,6388 ha
6. 01707/38 2,6387 ha
7. 01707/37 5,2778 ha
8. MIP Kft. 1996 m2
9. Hamarosan 7388 m2
10. 01707/34 1,0463 ha
11. AIVAREX Kft 5271 m2
12. 01707/33 1,2257 ha
13. Mezőtúri Vendéglátó Kft. 5486 m2
14. Túri Párlat Kft. 1057 m2
15. Kaptár B Kft. 1662 m2
16. MUMGÉP Kft. 1,001 ha
17. 01707/29 1,0690 ha
18. Fehér István és Társa Kft. 5604 m2
19. Bosnyák István Róbert 6005 m2
20. 01707/44 5998 m2
21. 01707/45 6095 m2